Kulin Ferenc előadása Pécelen

A Karsai Zsigmond Baráti Társaság / Péceli Olvasókör tisztelettel meghívja 2019. január 29-én (kedd) tartandó összejövetelére. Vendégünk: Kulin Ferenc József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár.Helyszín: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Pécel, Isaszegi út 3.), kezdete 18 óra.

Előadásának címe: Forradalom helyett

Kulin Ferenc 2018-ban megjelent könyve a magyarországi rendszerváltás történetét idézi fel egy olyan szerző nézőpontjából, aki az MDF lakiteleki alakulásától kezdve a harmadik parlamenti ciklus végéig aktív szereplője és kommentátora volt az eseményeknek. Esszéiben és tanulmányaiban felvillantja a sorsfordító pillanatokat rögzítő személyes élményeit is, de elsősorban a pártpolitikai ütközetek társadalomszerkezeti hátterére, eszmetörténeti mozgatórugóira és világpolitikai összefüggéseire irányítja az olvasó figyelmét.

Nyilvánvaló, hogy a könyvből kiindulva a szerzővel együtt izgalmas kérdéseken töprenghetünk: vajon a változás világpolitikai keretei eleve meghatározták hazánk társadalmi-politikai mozgásának irányát, vagy lehetőségeink lettek volna többre, másra? S vajon lehet-e a tanulságok birtokában kedvezőbb esélyekkel új fejezetet nyitni kultúrpolitikában, társadalompolitikában, nemzetpolitikában?

Szeretettel várjuk minden kedves barátunkat.